line1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapraszamy na konferencję podsumowującą wyniki projektu „Proces aktywizacji zawodowej i społecznej byłych więźniów”.
Konferencja pt. Zmiana na lepsze odbędzie się 23 marca 2011 roku w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego,
w Warszawie przy ulicy Sapieżyńskiej 10a, w godz. 11.00-15.00.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenia udziału do 14 marca 2011 r.
na adres konferencja@zmiananalepsze.com.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program konferencji*

10.00-11.00 Rejestracja, kawa powitalna

11.00-11.10 Powitanie (przedstawiciel Lidera Projektu) – Grzegorz Kowalski/Piotr Ciacek, SMG/KRC Poland Media S.A. (MillwardBrown)

11.10-11.45 Wystąpienia zaproszonych gości

11.45-12.00 Charakterystyka projektu (cel, przebieg, metodologia) – Agnieszka Gryzik, kierownik Projektu, SMG/KRC Poland Media S.A. (MillwardBrown)

12.00-12.15 Przerwa kawowa

12.15-12.45 Wyniki badań empirycznych - skłonność do społecznego wykluczania u osadzonych, ogółu społeczeństwa i potencjalnych pracodawców – dr Kornel Świątnicki, dr Krzysztof Przybyszewski, ALK

12.45-13.15 Wyniki badań empirycznych – uwarunkowania aktywności zawodowej osób karanych - profile psychologiczne oraz oczekiwania osadzonych wobec życia na wolności – dr Grzegorz Banerski, kierownik badań empirycznych, SMG/KRC Poland Media S.A. (MillwardBrown)

13.15-13.45 Wyniki eksperymentu - poziom zaufania, zachowania i oceny moralne osób karanych i niekaranych – prof. Tadeusz Tyszka, dr Katarzyna Piotrowska, Akademia Leona Koźmińskiego

13.45-14.15 Lunch

14.15-14.45 Analiza przeprowadzonych szkoleń i warsztatów – podsumowanie i wnioski – Ewa Morawska, Jacek Morawski, Instytut Amity

14.45-15.00 Zmiana na lepsze – opinie beneficjentów na temat warsztatów (film)

15.00 - Dyskusja i podsumowanie

Na zakończenie konferencji, Uczestnicy otrzymają „Raport z realizacji projektu” zawierający wyniki badań i podsumowanie szkoleń


* Organizatorzy zastrzegają, że program konferencji może ulec niewielkim zmianom

  

© 2010 JVK

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ WSPARCIE
SZKOLENIA
STRONA GŁÓWNA
REGULAMIN REKRUTACJI
(dla pracowników więziennictwa)
INFORMACJE O PROJEKCIE
KONTEKST BADANIA
BADANIA
REALIZATORZY PROJEKTU
FORMULARZE DO POBRANIA
WYNIKI BADAŃ
RAPORT PODSUMOWUJĄCY
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
REGULAMIN UCZESTNICTWA
(dla beneficjentów)