Niniejszym zgłaszam swój udział w konferencji organizowanej przez MillwardBrown SMG/KRC pt.: ZMIANA NA LEPSZE,
która odbędzie się w środę 23 marca 2011 r. w Warszawie w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego przy ul. Sapieżyńskiej 10a.

Imię:*
Nazwisko:*
Instytucja/organizacja/firma:  
Ulica:*
Kod pocztowy:*
Miasto:*
e-mail:*
telefon:*

* Wysyłając niniejszy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez SMG/KRC Poland-Media S.A.
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowoursynowskiej 154a, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zmianami). Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 4,
ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu przysługuje prawo wglądu do
swoich danych oraz ich poprawienia.Zbiór ma charakter tymczasowy, wyłącznie w celu organizacji konferencji. Dane gromadzone są w celu rejestracji uczestników.

*Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną w celu organizacji konferencji.

* - rubryki wymagające wypełnienia