line1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


© 2010 JVK

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ WSPARCIE
SZKOLENIA
STRONA GŁÓWNA
INFORMACJE O PROJEKCIE
KONTEKST BADANIA
BADANIA
REALIZATORZY PROJEKTU
FORMULARZE DO POBRANIA
WYNIKI BADAŃ
RAPORT PODSUMOWUJĄCY
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
REGULAMIN REKRUTACJI
(dla pracowników więziennictwa)
REGULAMIN UCZESTNICTWA
(dla beneficjentów)
ZESZYT 1
ZESZYT 2
ZESZYT 3
ZESZYT 4
ZESZYT 5
ZESZYT 1 OKŁADKA
ZESZYT 2 OKŁADKA
ZESZYT 3 OKŁADKA
ZESZYT 4 OKŁADKA
ZESZYT 5 OKŁADKA
pdf pdfCopy pdfCopy2 pdfCopyPr pdfCopy2L3 pdfCopyPr3 pdfCopy2L4 pdfCopyPr4 pdfCopy2L5 pdfCopyPr5