line1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Mieszkańcy Mazowsza, którzy w okresie od listopada 2009 do listopada 2010 roku opuścili, bądź opuszczą zakłady penitencjarne, otrzymają wsparcie w: radzeniu sobie ze zmianą po zwolnieniu z zakładu, rozwiązywaniu bieżących trudności w zatrudnieniu, rozwiązywaniu bieżących trudności w życiu społecznym i w rodzinie, unikaniu podobnych problemów w przyszłości.

Zgłoś chęć uczestnictwa w projekcie szkoleniowym, prowadzonym przez Instytut Amity w Warszawie.

Kontakt od maja 2010 r.: E-mail: amity@amity.pl,
Tel. kom. (+48) 662 217 397, Skr. pocz. 15, 02-975 Warszawa 150

W ramach projektu, wsparcie otrzymają osoby, które zakończyły/zakończą odbywanie kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym lub innej jednostce penitencjarnej w terminie od listopada 2009 do listopada 2010 oraz są niezatrudnione i nie wykonują innej pracy zarobkowej, są zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia, są mieszkańcami województwa mazowieckiego (nie muszą być zameldowani – wystarczy , że jedynie przebywają na ternie woj. mazowieckiego) zgłoszą chęć dobrowolnego podnoszenia kwalifikacji i uczestniczenia w projekcie, zapoznają się i zaakceptują regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Rekrutacja skazanych, po ich wyjściu na wolność odbędzie się przy współpracy z zakładami karnymi i NGOs: przez stowarzyszenia byłych więźniów i Fundację "Sławek". Dodatkowo w zakładach karnych, mieszkańcom Mazowsza , którzy będą zwolnieni przed listopadem 2010 będą rozdawane ulotki o projekcie. Ogłoszenia będą zamieszczone także w Internecie.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ WSPARCIE
SZKOLENIA
STRONA GŁÓWNA
INFORMACJE O PROJEKCIE
KONTEKST BADANIA
BADANIA
REALIZATORZY PROJEKTU

© 2010 JVK

 

FORMULARZE DO POBRANIA
WYNIKI BADAŃ
RAPORT PODSUMOWUJĄCY
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
REGULAMIN REKRUTACJI
(dla pracowników więziennictwa)

REGULAMIN UCZESTNICTWA
(dla beneficjentów)