line1
Grupa Planowana liczba uczestników Daty Godziny Miejsce
Trenerzy
Zapisy
12 30 3, 4, 5 września 2010
9.00-17.00 Warszawa, ul. Hoża 57, MONAR, sala zajęć grupowych Poradni Rodzinnej na parterze; Ewa Morawska, Adam Nyk Żaneta Łagodzińska, kom. 509102308 albo 662 217 397, zanetalagodzinska@wp.pl
13 15 3, 4, 5 września 2010 9.00-17.00 Płock (3), ul. Piłsudskiego 31; Izabela Mikołajewska, Jarosław Kozłowski Izabela Mikołajewska, kom. 693-792-261, izamiko12WP.PL
14 15 4, 5, 11 września 2010 9.00-17.00 Warszawa, ul. Cieszyńska; Ewa Morawska, Agnieszka Chudzyńska Żaneta Łagodzińska, kom. 509102308 albo 662 217 397, zanetalagodzinska@wp.pl
15 15 9, 10, 11 września 2010 9.00-17.00 Legionowo (1), Klub Integracji Społecznej w Legionowie przy ul. Gen. Sowińskiego 3 (sala w budynku Domu Dziennego Pobytu). Marta Łukowska, Robert Łukowski Marta Łukowska, 505127551, biuro@meritum_ml.com
16 15 10, 11, 12 września 2010 9.00-17.00 Płock (3), ul. Piłsudskiego 31; Izabela Mikołajewska, Jarosław Kozłowski Izabela Mikołajewska, kom. 693-792-261, izamiko12WP.PL
17 15 17, 18, 19 września 2010 9.00-17.00 Płock (3), ul. Piłsudskiego 31; Izabela Mikołajewska, Mariusz Krysiak Izabela Mikołajewska, kom. 693-792-261, izamiko12WP.PL
18 15 24, 25, 26 września 2010 9.00-17.00 Płock (3), ul. Piłsudskiego 31; Izabela Mikołajewska, Mariusz Krysiak  
18 15 24, 25, 26 września 2010 9.00-17.00 Warszawa, 00-679, ul. Wilcza 46/99; trenerzy: Jacek Kaczmarczyk, Krzysztof Dąbrowa Żaneta Łagodzińska, kom. 509102308 albo 662 217 397, zanetalagodzinska@wp.pl
Grupa Planowana liczba uczestników Daty Godziny Miejsce
Trenerzy
Zapisy
19 15 1, 2, 3 października 2010 9.00-17.00 Płock (8), ul. Piłsudskiego 31
Izabela Mikołajewska, Mariusz Krysiak
Izabela Mikołajewska, kom. 693-792-261, izamiko12WP.PL
20 15 8, 9, 10 października 2010 9.00-17.00 Płock (9), ul. Piłsudskiego 31
Izabela Mikołajewska, Mariusz Krysiak
Izabela Mikołajewska, kom. 693-792-261, izamiko12WP.PL
20 15 8, 9, 10 października 2010 9.00-17.00 Warszawa, 00-679, ul. Wilcza 46/99; trenerzy: Jacek Kaczmarczyk, Krzysztof Dąbrowa Żaneta Łagodzińska, kom. 509102308 albo 662 217 397, zanetalagodzinska@wp.pl
21 15 15, 16, 17 października 2010 9.00-17.00 Płock (10), ul. Piłsudskiego 31
Izabela Mikołajewska, Jarosław Kozłowski
Izabela Mikołajewska, kom. 693-792-261, izamiko12WP.PL
22 15 2, 3, 9 października 2010 9.00-17.00 Warszawa, ul. Hoża 57, MONAR
Ewa Morawska, Adam Nyk
Żaneta Łagodzińska, kom. 509102308 albo 662 217 397, zanetalagodzinska@wp.pl
23 15 26, 27, 28 października 2010 9.00-17.00 Warszawa, ul. Hoża 57, MONAR
Ewa Morawska, Adam Nyk
Żaneta Łagodzińska, kom. 509102308 albo 662 217 397, zanetalagodzinska@wp.pl
28 15 3, 4, 5 grudzień 2010 9.00-17.00 Warszawa, ul. Wilcza 46/99, Jacek Kczmarczyk, Krzysztof Dąbrowa Izabela Radziwiłł, kom. 662 217 397, amity@amity.pl
Grupa Planowana liczba uczestników Daty Godziny Miejsce
Trenerzy
04 15 6, 7, 8 sierpnia 2010
9.00-17.00 Studzieniec; Budynek Internatu Zakładu Poprawczego, Studzieniec,
96-330 Puszcza Mariańska.
Ewa Morawska, Jacek Kaczmarczyk, Krzysztof Dąbrowa
05 15 14, 21, 22 sierpnia 9.00-17.00 Warszawa, Fundacja Sławek, Al. Solidarności 17
Ewa Morawska, Żaneta Łagodzińska
06 30 (dwie grupy) 17, 18, 19 sierpnia 2010 9.00-17.00 Warszawa, ul. Stara 4, Zespół Ognisk Wychowawczych, sala kominkowa; Ewa Morawska, Jacek Kaczmarczyk, Krzysztof Dąbrowa
07 15 20, 21, 22 sierpnia 2010 9.00-17.00 Płock (2), ul. Piłsudskiego 31
Izabela Mikołajewska, Mariusz Krysiak
08 15 25, 26, 27 sierpnia 2010 9.00-17.00 Zatonie, 78-520 Złocieniec, Ośrodek Zdrowego Życia.
Ewa Morawska, Jacek Morawski, Jacek Kaczmarczyk, Krzysztof Dąbrowa
09 30 (dwie grupy) 26-29 sierpnia 2010 9.00-17.00 Zatonie, 78-520 Złocieniec, Ośrodek Zdrowego Życia. Ewa Morawska, Jacek Morawski, Jacek Kaczmarczyk, Krzysztof Dąbrowa
10 15 27, 28, 29 sierpnia 2010 9.00-17.00 Płock (3), ul. Piłsudskiego 31
Izabela Mikołajewska, Mariusz Krysiak
11 15 30, 31 sierpnia,
1 września
9.00-17.00 Warszawa, ul. Stara 4
Ewa Morawska, Agnieszka Chudzyńska
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Liczba miejsc jest ograniczona. W szkoleniach może wziąć udział 450 osób. Dlatego nie warto zwlekać z zapisami. Szkolenia będą unikalne i bardzo na czasie gdyż ich program zostanie dopasowany do potrzeb osób, które odbyły karę pozbawienia wolności. Program szkoleń będzie wynikiem szeroko zakrojonych badań, które są obecnie prowadzone w jednostkach penitencjarnych.

W ramach godzin warsztatowych będzie podejmowana m.in. tematyka związana z:
- radzeniem sobie w sytuacjach stresowych (np. rozmowa z pracodawcą, konflikt w pracy)
- nauką umiejętności sprzyjających dobrej współpracy,
- nabywaniem umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Uczestnicy szkoleń będą mogli liczyć na wsparcie asystenta rodzinnego oraz interwencję zdrowotną w zakresie alkoholu.
Dokładny plan i zakres tematów poruszanych na szkoleniach powstanie po przeprowadzeniu badań w jednostkach penitencjarnych.

Uczestnicy szkoleń będą mieli zapewnione wyżywienie a zajęcia będą odbywać się w wygodnych warunkach lokalowych.
Osoby, które zaliczą wymaganą liczbę godzin uczestnictwa w szkoleniach otrzymują stypendium szkoleniowe.

Szkolenia dla beneficjentów:


Zgłoś chęć uczestnictwa w projekcie szkoleniowym, prowadzonym przez Instytut Amity.
Kolejne szkolenia będą organizowane do grudnia 2010 r.
Kontakt : E-mail: amity@amity.pl, tel. kom. (+48) 662 217 397, Skr. pocz. 15, 02-975 Warszawa 150


SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM warsztatów zarządzania własną zmianą i kształtowania umiejętności dla byłych więźniów
w Projekcie pt. „Proces aktywizacji zawodowej i społecznej byłych więźniów”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – priorytet VII. Promocja integracji społecznej, działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Sierpień 2010Wrzesień 2010

 

 

 


Październik i grudzień 2010

 

 

 

 Informacje o szkoleniach publikowane są także w witrynie:
http://www.inwestycjawkadry.info.pl/
 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ WSPARCIE
SZKOLENIA
STRONA GŁÓWNA
INFORMACJE O PROJEKCIE
KONTEKST BADANIA
BADANIA
REALIZATORZY PROJEKTU

© 2010 JVK

 

FORMULARZE DO POBRANIA
WYNIKI BADAŃ
RAPORT PODSUMOWUJĄCY
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
REGULAMIN REKRUTACJI
(dla pracowników więziennictwa)

REGULAMIN UCZESTNICTWA
(dla beneficjentów)
Termin szkolenia
Miejsce
5, 6, 7 lipca 2010, 9.00-17.00 Warszawa, ul. Hoża 57, MONAR, sala zajęć grupowych Poradni Rodzinnej na parterze
10, 11, 17 lipca 2010, 9.00-17.00 Warszawa, ul. Hoża 57, MONAR, sala zajęć grupowych Poradni Rodzinnej na parterze
12,13,14 lipca 2010, 8.00-17.00 siedziba firmy EDU-WAY, ul. Piłsudskiego 31 lok. 1, 09-407 Płock