line1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Liderem projektu jest Instytut SMG/KRC, który powstał w 1990 r. W ciągu kilkunastu lat działalności stał się największym ośrodkiem badań rynkowych i społecznych w Polsce i w Europie. Instytut dysponuje wykształconą i doświadczoną kadrą badawczą, posiada zaplecze techniczne i kadrowe do przeprowadzania badań ilościowych i jakościowych.

SMG/KRC realizuje także badania społeczne, w tym badania dotyczące przedsiębiorczości i rynku pracy. Ma też doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków EFS. Ostatnio zrealizowano projekty: Badanie czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce (partner WSZP SPO RZL działanie 1.1.), Macierzyństwo a sytuacja zawodowa kobiet (partner Fundacja Św. Mikołaja, SPO RZL)

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Instytutem Amity działającym od 1993 roku. Instytut Amity posiada doświadczenie szkoleniowe, w tym innowacyjne metody, procedury i materiały szkoleniowe, na licencjach zagranicznych (USA) oraz we współpracy z ILO i WHO, ewaluowane w polskich realiach. Instytut Amity prowadzi szkolenia dla pracowników służby więziennej i dla wieźniów i byłych więźniów w zakresie resocjalizacji i uczenia kompetencji prospołecznych, szczególnie tych wymaganych na rynku pracy. Wokół Instytutu działa zespół 115 certyfikowanych trenerów.

Dodatkowo w zespole merytorycznym projektu udział wezmą pracownicy naukowi Akademii Leona Koźmińskiego, mający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań społecznych, w tym dotyczących problematyki aktywizacji zawodowej, różnych grup społecznych.

 

 


 

 


 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ WSPARCIE
SZKOLENIA
STRONA GŁÓWNA
INFORMACJE O PROJEKCIE
KONTEKST BADANIA
BADANIA
REALIZATORZY PROJEKTU

© 2010 JVK

 

FORMULARZE DO POBRANIA
WYNIKI BADAŃ
RAPORT PODSUMOWUJĄCY
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
REGULAMIN REKRUTACJI
(dla pracowników więziennictwa)

REGULAMIN UCZESTNICTWA
(dla beneficjentów)